Evaluating the impact of wānanga whakarauora reo (language regeneration and revitalisation workshops) and their role in language regeneration and revitalisation

Kura Whakarauora (Māori)
01 Dec 2016
pdf
Kura Whakarauora (English)
01 Dec 2016
pdf

Kura Whakarauora is a practical workshop for participants to develop a plan to revitalise the Māori language in a supportive and interactive environment. This research project evaluates the impact of wānanga whakarauora reo and their role in community led language regeneration and revitalisation activities.

The report provides findings of an implementation and impact evaluation following attendance of 85 whānau, marae, hapū, iwi, community groups and interest groups at two test Kura Whakarauora.

---

Te arotake i te hua o ngā wānanga whakarauora reo me te wāhi ki ēnei i ngā mahi whakatupu, whakapūioio i te reo Māori

Ko tēnei mea te Kura Whakarauora he awheawhe ā-ringa, ā-mahi mō te hunga whai wāhi kia whakawhanake rātou i tētahi mahere whakaora i te reo Māori, i roto i te wairua tauawhi tangata, pāhekoheko hoki. Tā tēnei kaupapa rangahau he ine i te pānga o ngā wānanga whakarauora reo me tō rātou wāhi i roto i te mahi whakaora reo me ngā ngohe whakamāui reo nā te hapori i ārahi.

Tā tēnei pūrongo he hora i ngā kitenga o tētahi aromātai whakatinana, pānga hoki i muri te taenga mai o ētahi whānau 85, o ngā marae, o ngā hapū, o ngā iwi, o ngā rōpū ā-hapori me ētahi atu rōpū whai pānga ki ētahi Kura Whakarauora whakamātautau.

Page last modified: 22 Feb 2019