Measuring the value of the contribution of Māori language and culture to the New Zealand economy

Measuring the value of the contribution of Māori l…
01 Mar 2017
pdf

This study offers new perspectives into the economic contribution of Te Reo Māori and Tikanga Māori to the New Zealand economy. The report aims to provide another dimension to our understanding of the value Te Reo Māori creates and the importance of ensuring the success of Te Reo Māori.

The purpose of this report is to identify characteristics of the Māori language and Māori culture economy, to quantify the goods and services provided by these economies and to define tools or models that can be used as a form of measurement. The research draws attention to the conceptual and theoretical development of a framework to underpin the economic modelling in order to arrive at a quantification of the value. This theoretical development was informed by a literature review and stakeholder interviews which allowed the research to develop a definition of the Māori language economy and describe the characteristics of the economy, ending in a description of Te Taura Whiri i te Reo Māori frameworks for understanding the value of Te Reo Māori.

---

Ko te ingoa o te kaupapa nei hei tohu i ngā wā o mua, i ngā wā hoki o muri iho nei.

Tā tēnei rangahau he hora tirohanga hou mō te tāpaetanga ohaoha o Te Reo Māori me ngā Tikanga Māori ki te ōhanga o Aotearoa.  Ko tā te pūrongo he whakaari i tētahi atu kitenga mō tō tātou māramatanga ki te whāinga hua o Te Reo Māori me te hira mō te motu katoa o te whakaū i te oranga pūmau o te reo Māori.

He ahunga rua hoki te tikanga o te ingoa nei, e tohu ake ana i ngā wā o mua. i ō muri iho nei hoki. E hāngai ana Te Ahu o te Reo ki te whakataukī nei, ‘Ko te reo te tūahu o te mana Māori’. Ka whakarite tēnei whakataukī i te reo Māori ki te tūahu inā hoki ōna take nui hei pou tikanga, hei taurima i ō tātou marae, hei pupuri i te mana Māori, i ā tātou tikanga me tō tātou rangatiratanga hoki. Ka hāngai ki te whakaaro kia whai wāhi nui rawa te reo Māori. Ā, kei roto anō hoki i Te Ahu o te Reo te whakahau ki te titiro whakamua ki ngā rā e heke mai nei ka kōkiri whakamua ai ki te whakarauora i tō tātou reo. Ka whakaata ake hoki te ingoa nei i te hurihanga o te reo, i te wairua hoki o te whakataukī rā. He whakamāramatanga nō hea tātou, kei hea tātou, ā, ki hea tātou ahu atu ai mō te reo Māori.

Page last modified: 22 Feb 2019