Tukua ki te Ao

Tukua Ki Te Ao
30 Jun 2019
pdf

Tukua ki te Ao

This cross-sectorial study investigates the use of te reo Māori in three types of organisations (local council, secondary schools and companies) with the aim of contributing new knowledge towards the ‘normalisation’ of Māori language in wider New Zealand society.

Nine organisations that had made significant shifts towards normalisation of te reo in their respective sectors were identified and invited to participate in this project.

This research used a Kaupapa Māori theoretical and methodological approach that included the use of pūrākau and wānanga as research methods.

---

Kei te tūhura tēnei mātai whakawhiti-rāngai i te whakamahinga o te reo Māori i ngā momo whakahaere e toru (arā, i ngā kaunihera ā-rohe, i ngā kura tuarua me ngā umanga) ko tōna whāinga he whakaputa, he takoha hoki i ngā mātauranga hou ki te ‘whakahāngaitanga’ (arā, te kōrerotanga ia rā, ia rā) o te reo Māori puta noa i te iwi whānui tonu o Aotearoa.

I tautuhia e iwa ngā whakahaere kaha te whakapeto ngoi, te tahuritanga mai hoki ki te whakahāngaitanga o te reo Māori i roto i ō rātou rāngai ake, ā, ka tonoa hoki rātou kia whai wāhi mai ki tēnei kaupapa.

I whakamahia e tēnei rangahau he āhuatanga huinga whakaaro Kaupapa Māori, tikanga Kaupapa Māori tae atu hoki ki te whakamahinga o ngā pūrākau, o ngā wānanga anō hei huarahi rangahau.

Page last modified: 05 Nov 2019